Zajímavosti a články

Pohyb a cvičení jsou pro zdraví velmi důležité. Ne každý ví, že existuje mnoho vědeckých studií, které staví pohybovou aktivitu na pozici jednoho z nejdůležitějších faktorů, který nám může podstatně prodloužit a zkvalitnit život. Dokonce zabraňuje konkrétním nemocem.

Mnoho našich problémů, nebo dokonce nemocí, souvisí se špatnými životními návyky. Nemá vliv to, co děláme nepravidelně jednou za měsíc, mnohem důležitější je zamyslet se, co děláme denně nebo pravidelně. A zda nás to obohacuje, uzdravuje, nebo naopak ničí. Ať už v oblasti stravy, pohybového režimu, či způsobu myšlení. Například problém obezity - je...