Životní styl a obezita I.

19.01.2019

   Mnoho našich problémů, nebo dokonce nemocí, souvisí se špatnými životními návyky. Nemá vliv to, co děláme nepravidelně jednou za měsíc, mnohem důležitější je zamyslet se, co děláme denně nebo pravidelně. A zda nás to obohacuje, uzdravuje, nebo naopak ničí. Ať už v oblasti stravy, pohybového režimu, či způsobu myšlení. Například problém obezity - je to opravdu nemoc, kterou můžeme např. svádět na genetické vlivy? Nejde jen a pouze o důsledek špatných každodenních zvyků? Je opravdu tak složité si udržet přirozenou štíhlou postavu i ve středním či vyšším věku? 

   Dle mého názoru jde o věc jednodušší, než si mnoho lidí je ochotno připustit. Obezita je jednoznačně důsledkem nepoměru mezi energií přijatou (ve formě stravy), a energií vydanou (tělesnou práce, pohyb + podíl bazálního metabolismu, což jsou nároky na produkci tepla a udržení činnosti orgánů). Máme tedy na výběr, jaké zvyky nám pomohou k ideální tělesné hmotnosti. Buď se zaměříme na to, abychom vyladili příjem (tj. např. omezit počet jídel, zařadit vyšší procento méně kalorických jídel, nejíst mezi jídly, zároveň se však najíst dosyta, abychom mohli myslet na jídlo co nejméně a věnovat se mezi jídly plně jiným činnostem),  nebo spíše popustíme záklopku výdeje energie a dopřejeme si blahodárně několikrát týdně nějakou intenzivní pohybovou aktivitu. Jedna i druhá cesta je užitečná, a měla by být i příjemná. Vždyť jde o záležitost trvalou. Přechodné a nárazové diety či hurá akce nikdy nemají úspěch. Nejde totiž o trvalý návyk. Nedoporučuji ani vydávat nějaké velké peníze za "hubnoucí" kurzy a zázračné přípravky. Je to jen cesta k pocitům viny, pokud něco takového nezabere. Jediná cesta je natrvalo zavést do své životosprávy "dobré" zvyky, které nic nestojí a přece pomáhají. A navíc nám umožní mít z jakéhokoliv oblíbeného jídla požitek, aniž bychom měli strach z nárůstu hmotnosti.  O konkrétních zvycích k naší ideální hmotnosti a postavě bude pojednávat II. díl tohoto článku. 

autor: MUDr. Michal Schreier