Vítejte
Tyto stránky jsou určeny k čerpání informací pro zájemce o rehabilitaci a aktivní přístup k životu. Máme - li jakýkoliv problém, nebo chceme-li něco změnit, je důležité poznat možné příčiny vzniklého stavu a zvážit možnosti, kterými bychom si mohli pomoci. K tomu je potřeba umět najít informace. Zpravidla za nás v životě nikdo nic neudělá. To platí i v oblasti péče o zdraví, kde se vyplatí zdravá míra sebepoznání, logická úvaha, opuštění škodlivých stereotypů a také trocha intuice. Možná Vám trochu inspirace přinesou i tyto stránky.